Alles wat je moet weten over huurincasso

Het is belangrijk om te weten als je huurt of verhuurder bent, wat huurincasso inhoudt. Als je namelijk de huur niet betaalt, of niet ontvangt van de verhuurder, kun je een incassobureau inschakelen. Wij spijkeren je basis kennis graag even bij!

Het kan voorkomen dat de huurder niet betaald, zelf na verschillende herinneringen. Je kunt dan naar een incassobureau stappen. AGIN Otten is gespecialiseerd in huurincasso. Wanneer je huur gaat innen bij een incassobureau, is dat in eerste instantie vaak gebaseerd op No cure no pay, oftwel “geen behandeling, geen betaling”. Je betaalt dus niets voor huurincasso: het incassobureau dekt de kosten van de huurder door de kosten in rekening te brengen.

De huurincasso bestaat uit twee fasen: minnelijke incasso en gerechtelijke incasso. Minnelijke incasso is een proces alvorens naar de rechter te stappen. In 90% van de gevallen kan het makelaarskantoor in deze eerste fase de huurachterstand terugbetalen. Als dat niet lukt, gaan ze naar de rechter.

Om er zeker van te zijn dat de verhuurder de huurachterstand ontvangt, gaat hij een minnelijk huurincassotraject in. Dit gebeurd allemaal zonder tussenkomst van een rechter. Het te betalen bedrag wordt vaak verhoogd met wettelijke heffingen en rentekosten. De verhuurder wil nog steeds de schuld innen tijdens de vreedzame inning van de huur, tegen minimale kosten, papierwerk en zonder verwerking.

De schuldenaar wordt op verschillende manieren verzocht zo snel mogelijk te betalen. Na het inhuren van een incassobureau wordt de schuld meestal in der minne betaald. Gebeurt dit niet, dan gaat het incassobureau over tot het innen van de huur door de rechtbank en gaat het proces door.

Als de wanbetaler na de vreedzame inning van de huur nog steeds niet heeft betaald, gaat de verhuurder over tot de gerechtelijke inning van de huur. In geval van inning van huur door de rechtbank, komt de rechter tussenbeide. Dit proces is vaak tijdrovend. De kosten worden in rekening gebracht bij de schuldenaar, aangezien hij de oorzaak is van alle kosten. De schuldenaar krijgt een dagvaarding, er is een proces en tot slot een rechterlijke beslissing. Het zal worden uitgevoerd na de beslissing van de rechtbank. Dit leidt bijvoorbeeld tot inbeslagname van eigendommen en mogelijk tot ontruiming van een huurwoning.

Wil je meer weten over huurincasso, neem dan contact op met AGIN Otten, huurincasso specialist.